20 ชั่วโมงกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ – Josh Kaufman

The first 20 hours — how to learn anything | Josh Kaufman | TEDxCSU

Capture

เป็นอีกหนึ่ง TED ที่ผมชอบมาก  โดยเนื้อหาจะเล่าว่า

การที่เราจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนั้น ขอแค่มุ่งใช้เวลา 20 ชั่วโมงแรกของการเรียนรู้อย่างจริงจัง

และมีขั้นตอนที่ดี ก็เพียงพอที่จะทำให้เราสามารถเริ่มศึกษาสิ่งใหม่ๆได้

ขั้นตอนเหล่านั้นคือ

  1. แตกสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ออกมาให้ละเอียด แยกส่วนของทักษะที่ต้องการเรียนรู้นั้นออกมา  ยิ่งเราแยกส่วนของสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้ออกมามากแค่ไหน จะทำให้เรารู้ว่า เราควรจะเรียนรู้สิ่งใดก่อน สิ่งใดเป็นสิ่งที่จะช่วยเราทำสิ่งที่ต้องการได้
  2. เรียนรู้ให้มากพอที่จะแก้ไขตัวเองได้ ให้หาตัวช่วย 3 ถึง 5 อย่างที่จะช่วยคุณเรียนรู้สิ่งที่เราแยกส่วนนั้นออกมา เช่น หนังสือ วีดีโอ บลาๆ  แต่อย่าใช้มันเป็นข้ออ้างให้คุณหยุดการเรียนรู้ว่า ยังอ่านไม่จบยังไม่พร้อมลงมือทำ
  3. กำจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของการฝึกฝนทั้งหลาย สิ่งที่ทำให้คุณเสียสมาธิ เช่น facebook , chat
  4. ฝึกฝนอย่างน้อย 20 ชั่วโมง   ใช้ 20 ชั่วโมงแรกก้าวข้ามความกลัวนั้นสะ ความกลัวว่าเราไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้ 

 

The first 20 hours — how to learn anything | Josh Kaufman | TEDxCSU

 

ขอบคุณครับ

ima8

Leave a Reply