MongoDB : สร้าง Database , เพิ่มข้อมูล , เรียกดูข้อมูล

MongoDB : Basic Command

 

ช่วงนี้ฟิตกับการเขียนบทความ วันนี้เลยขอเขียนเกี่ยวกับคำสั่งของ MongoDB กันครับ

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างของ mongodb กันก่อน

 

mongodb

 

หากจะมองให้เห็นภาพสำหรับคนที่เคยใช้งาน Mysql มาแล้ว

Collection  = Table

Documenct = Row

Field = Column

 

สร้าง Database  ใน mongodb สามารถใช้คำสั่ง use หรือเรียกใช้งานได้ทันที หากไมมี mongodb จะถูกสร้างให้อัตโนมัติ

use testmongodb

 

หากต้องการดู Database ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ให้ใช้คำสั่ง

db

 

แสดง collections ทั้งหมด

show collections

 

หากต้องการเพิ่มข้อมูลลงใน Database  เราจะต้องระบุด้วยว่าจะเพิ่มลง Collection ใด หากไม่เคยมีมันจะเพิ่มให้เอง

เราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งสร้างเอง (จริงๆมันคือก้อน json ทำให้เราไม่ต้องมานั่งสนใจโครงสร้าง)

db.xxxx.insert(

{“name”:”Issaret”}

)

xxx ก็คือชื่อ Collection

หากต้องการเพิ่มหลายข้อมูลก็เพียงแค่เติม ”  ,  “

db.xxxx.insert(

{“name”:”Issaret”,

“surname”:”prachitmutita”}

)

 

หากต้องการเพิ่มข้อมูลที่ละหลายๆชุดละ

db.xxxx.insert(

[

{“name”:”Issaret”,

“surname”:”prachitmutita”},

{“name”:”eiei”,

“surname”:”prachitmutita”}

]

ไม่ยากครับ เราก็จับมันยัดลง Array สะ เพียงเท่านี่เมื่อสั่ง run ข้อมูลก็จะถูกเพิ่มไปทั้งหมด 2 Field แว้ว

 

หากต้องการเรียกดูข้อมูลทั้งหมดก็ง่ายๆ

db.xxxx.find()

*xxx แทนชื่อ collections

 

 

 

ขอบคุณครับ

ima8

Leave a Reply