Mongodb : import & export data

จะย้ายข้อมูล Mongodb จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งทำยังไง ?

จะยากและซับซ้อนหรือปล่าว

 

มาลองดูกันง่ายๆแค่บรรทัดสองบรรทัด

mongoexport --db databasename --collection collection --out collection.json

databasename ให้เปลี่ยนเป็นชื่อ database ของเรา

collection ให้เปลี่ยนเป็นชื่อ collection ของเรา

collection.json ตั้งชื่อไฟล์ที่จะให้ export ออกมา

 

ที่นี่เราก็จะได้ไฟล์เป็นข้อมูลดาต้าเบสของเราทั้งหมดแล้ว จากนั้นก็แค่ย้ายไฟล์นี้ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

แล้วจัดการคำสั่งดังนี้

mongoimport --db databasename --collection collection --file collection.json

databasename ให้เปลี่ยนเป็นชื่อ database ของเรา

collection ให้เปลี่ยนเป็นชื่อ collection ของเรา

collection.json เป็นชื่อไฟล์ที่เราจะ import เข้าไป

 

และตูมมม เสร็จสิ้นครับ 😛

 

 

ขอบคุณครับ

ima8

Leave a Reply