รวมแล้วแตก ไฟล์ ด้วย tar

วิธีรวมไฟล์

Backup.tar คือชื่อไฟล์ที่ต้องการได้หลังจากรวมไฟล์

Data/ คือชื่อโฟลเดอร์เป้าหมาย หรือ โดยกรณีที่เราต้องการทุกไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ อาจจะใช้  dot ”  .  ” แทนตำแหน่งนั้นก็ได้

 

วิธีการแตกไฟล์ พร้อมระบุตำแหน่งปลายทาง

 

 

ขอบคุณครับ

 

Ima8.

Leave a Reply