บางคนอาจเกิดคำถามว่า เราจะหาฟิลที่ซ้ำใน mongodb ยังไง

เป็นคำสั่งที่ผมเจอมาและเห็นวรวดเร็วพอสมควรครับ

เลยขอนำมาแชร์ต่อ

 

db.data.aggregate([
{$group : { _id: “$title” , count : { $sum: 1}}},
{$match : { count : { $gt : 1 } }} ])

data = ชื่อ collection ของเราครับ

title = ชื่อ Field ที่เราจะเช็คว่ามันซ้ำมั้ย

 

Continue reading

จะย้ายข้อมูล Mongodb จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งทำยังไง ?

จะยากและซับซ้อนหรือปล่าว

 

มาลองดูกันง่ายๆแค่บรรทัดสองบรรทัด

mongoexport --db databasename --collection collection --out collection.json

databasename ให้เปลี่ยนเป็นชื่อ database ของเรา

collection ให้เปลี่ยนเป็นชื่อ collection ของเรา

collection.json ตั้งชื่อไฟล์ที่จะให้ export ออกมา

 

ที่นี่เราก็จะได้ไฟล์เป็นข้อมูลดาต้าเบสของเราทั้งหมดแล้ว จากนั้นก็แค่ย้ายไฟล์นี้ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

แล้วจัดการคำสั่งดังนี้

mongoimport --db databasename --collection collection --file collection.json

databasename ให้เปลี่ยนเป็นชื่อ database ของเรา

collection ให้เปลี่ยนเป็นชื่อ collection ของเรา

collection.json เป็นชื่อไฟล์ที่เราจะ import เข้าไป

 

และตูมมม เสร็จสิ้นครับ 😛

 

 

ขอบคุณครับ

ima8

MongoDB : Basic Command

 

ช่วงนี้ฟิตกับการเขียนบทความ วันนี้เลยขอเขียนเกี่ยวกับคำสั่งของ MongoDB กันครับ

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างของ mongodb กันก่อน

 

mongodb

 

หากจะมองให้เห็นภาพสำหรับคนที่เคยใช้งาน Mysql มาแล้ว

Collection  = Table

Documenct = Row

Field = Column

 

Continue reading