โจทย์จาวาสคลิปแสนสนุก 1

1.

จงเขียนจาวาสคริปให้ทำงานเมื่อคลิกที่รูปภาพ จากนั้นให้เปลี่ยนรูปภาพดังกล่าวเป็นอีกรูปภาพหนึ่ง แต่จะมีหน่วยเวลาในการเปลี่ยน 3 วินาที

 

2.

จงเขียนจาวาสคริปเพื่อแสดงกล่องข้อความในรูปภาพดังต่อไปนี้ “Last Update : 11-05-58 – 3:19 PM” โดยให้เวลาเป็นวันเวลาตามปัจจุบัน

 

Continue reading

หลายคนคงสงสัยว่าเจ้า setTimeout() กับ setInterval() มันแตกต่างกันยังไง

มันก็ตั้งเวลาได้เหมือนกันนิ

 

ของแตกต่างของ setTimeout() และ setInterval() มีส่วนต่างกันเพียงเล็กน้อยครับ

setTimeout()

  • จะทำงานหลังจากเวลาที่กำหนดเพียง 1 ครั้ง

setInterval()

  • จะทำงานหลังจากเวลาที่กำหนดไปเรื่อยๆ ทุกๆครั้ง

Continue reading