วิธีรวมไฟล์

Backup.tar คือชื่อไฟล์ที่ต้องการได้หลังจากรวมไฟล์

Data/ คือชื่อโฟลเดอร์เป้าหมาย หรือ โดยกรณีที่เราต้องการทุกไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ อาจจะใช้  dot ”  .  ” แทนตำแหน่งนั้นก็ได้

 

วิธีการแตกไฟล์ พร้อมระบุตำแหน่งปลายทาง

 

 

ขอบคุณครับ

 

Ima8.

หลังจากที่พยายามหาคำสั่งการโยนไฟล์ ข้าม Server มาสักพัก จึงได้เจอวิธีโดยใช้ rsync

 

 

มาลองดูใกล้ๆกัน

-p22 คือระบุว่า Connect ด้วย port 22

-i ตามด้วย Path ของ private key    หากไม่ใช้ตัดตรงนี้ออกได้เลย

backup.tar ชื่อไฟล์ต้นทาง

root@123.456.789.111 root คือ user ปลายทาง  ip

:/var/www        หลัง : คือ Path ที่ต้องการโยนไฟล์ไป

 

 

จบ Happy

 

ปล. scp ก็เป็นอีกคำสั่งที่น่าใช้ครับ ไว้จะตามมาในบทความต่อๆไป

Ima8.