หลังจากที่ไม่ได้มีเวลาว่างมากนานนมากก พอได้มีเวลาว่างก็เลยมานั่งขีดๆเขียนๆโปรแกรมเล่นๆ

ซึ่งในรอบนี้คือ เว็บแอปพลิเคชั่น ที่จะ Random คำออกมา แล้วสามารถสั่งให้เล่นเสียงแบบสำเนีง US หรือ UK ได้

เพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่า แต่ละสำเนียงออกเสียงอย่างไร

 

และ  Side Project ที่ทำในรอบนี้มาตอบโจทย์ตัวเองล้วนๆ ที่ต้องใช้เวลากับการขับรถเยอะ แต่เสียเปล่าไป

ที่นี่ก็เลยคิดเล่นๆว่าจะดีแค่ไหน ถ้าเราขับรถไป ฝึกออกเสียงไป ก็เลยเกิดเป็น pronun.ima8.me ครัช

 

 

pronun.ima8.me

Continue reading